1 1

nawa

كلب ازرق

QAR 50,00
QAR 50,00

كلبٌ أزرق یرسم خطواتھ الحذرة عبر ضباب الفجر الرمادي، تحملھ الریح بھدوءٍ كقصاصة صحیفة، یتجاوز "
إشارات المرور المطفأة، والحوانیت الصفیحیة المغلقة، ینسل عبر الأزقة المعتمة كضوء مصباح شاحبٍ، یسابق
شروق الشمس، یخترق الأجساد النائمة على الأرصفة، یقرفص عند رأسھ، ویبدأ في النبا ح !
".یقفز من نومھ مذعورا كالعادة، قبل أن ینتھي الحلم وتكتمل الحكایة